Hamburg Ambassador in Prag
Ungelt-HofUngelt

Honorary Representative of the Free and Hanseatic City of Hamburg

ÚvodAktuálníHamburk – Evropské zelené město pro rok 2011Dny Hamburku v Praze 2010Pražské ImpreseStaroměstské náměstíMalá StranaVltavaPražský hradSametová RevoluceChrám sv. Mikuláše„Tančící domy“ u VltavyTýnský chrámUngeltChrám sv. VítaHamburské impresePartnerská městaTiráž

Ungelt

Vedle Týnského chrámu existovalo samostatné, plotem ohrazené (staročesky: otýněné) místo, na kterém se nacházel kupecký Týnský dvůr. Jako obchodní místo fungoval již od 11. stol. a písemně je poprvé zmiňován k r. 1135.

Obchodníci z ciziny zde skladovali a prodávali své zboží a mohli se zde i ubytovat. K areálu se brzy připojily i řemeslnické dílny a špitál s románským kostelíkem Panny Marie, který se nacházel na místě dnešního Týnského chrámu. České slovo týn má stejný jazykový základ jako německé slovo Zaun (plot) a anglické town (město).  

Od 14. století zde existovala celnice, která dala dvoru, obklopenému budovami a do kterého vedly dvě brány, název Ungelt (ungelt je staroněmecký výraz pro clo).

Po zrušení celní povinnosti r. 1558 daroval císař Ferdinand I. dvůr Jakubu Granovskému z Granova. Díky jeho přičinění došlo kolem r. 1560, jak o tom svědčí znak a letopočet nad portálem, k přestavbě dvora na dvoukřídlý renesanční palác toskánského charakteru s arkádovou lodžií v prvním patře.  

(Zdroj:  Opens external link in new windowWikipedia)