Hamburg Ambassador in Prag
Prager BurgPražský hrad

Honorary Representative of the Free and Hanseatic City of Hamburg

ÚvodAktuálníHamburk – Evropské zelené město pro rok 2011Dny Hamburku v Praze 2010Pražské ImpreseStaroměstské náměstíMalá StranaVltavaPražský hradSametová RevoluceChrám sv. Mikuláše„Tančící domy“ u VltavyTýnský chrámUngeltChrám sv. VítaHamburské impresePartnerská městaTiráž

Pražský hrad

Pražský hrad tvoří největší uzavřený hradní areál na světě a nachází se na kopci v části města nazývané Hradčany. Byl založen v 9. stol. a během časů svou podobu několikrát změnil. Tohoto procesu se účastnili generace stavitelů zastupujících různé stavební styly. Stopy jednotlivých dějinných epoch jsou dobře patrné ještě dnes. Co zůstalo zachováno, je ovšem účel, pro který byl Hrad postaven. I dnes je oficiální rezidencí hlavy státu - prezidenta České republiky. Uvnitř hradebního areálu se nachází katedrála sv. Víta.

Areál samotného hradu, který sloužil jako opevněné sídlo panovníka, sahal od východní části Hradčan – kopce Opyš – až po přirozený příkop, který v raném středověku příčně přetínal výšinu na místě dnešní vstupní brány. Centrální část hradu bývá označována jako Akropolis. V raném středověku na hlavní část hradu ze západní strany navazovalo předhradí. Další hustě osídlenou částí, která patřila ke hradu, byla oblast dnešní Malé Strany, zvaná v té době podhradí (suburbium).   

K hradnímu komplexu dále patří: kaple sv. Kříže, tři nádvoří, Hradní galerie, Národní galerie, pamětní obelisk, hradby s Prašnou věží (Mihulka), Matyášova brána a Zlatá ulička, kde v domě č. 22 přechodně žil Franz Kafka. Kolem Hradu se nachází několik parků, např.: Královská zahrada, zahrada Na Valech a Rajská zahrada.

(Zdroj: Opens external link in new windowWikipedia)

Turisty z celého světa nepřitahuje pouze samotný Hrad, ale rovněž i střídání Hradní stráže.