Hamburg Ambassador in Prag
Prager ImpressionenPražské Imprese

Honorary Representative of the Free and Hanseatic City of Hamburg

ÚvodAktuálníHamburk – Evropské zelené město pro rok 2011Dny Hamburku v Praze 2010Pražské ImpreseStaroměstské náměstíMalá StranaVltavaPražský hradSametová RevoluceChrám sv. Mikuláše„Tančící domy“ u VltavyTýnský chrámUngeltChrám sv. VítaHamburské impresePartnerská městaTiráž

Pražské Imprese

Praha, jedno z nejstarších a největších měst ve střední Evropě, přečkalo 2. světovou válku takřka bez následků a patří dnes k nejnavštěvovanějším turistickým cílům. Pražské historické centrum se svojí rozmanitou architekturou patří od roku 1992 ke světovému dědictví Unesco.

První písemné zmínky o Praze pocházejí z druhé poloviny 10. století. Obchodník Ibrahim ibn Jaqub  popisuje Prahu jako „město postavené z kamene a vápna“ nebo jako kamenné město. Praha byla také nazývána Praga totius Bohemiae domina (Praha, vládkyně Čech) a Praga mater urbium (Praha, matka měst). Ve středověku se jí říkalo Praga caput regni (Praha, hlava královské říše). Král Karel IV. nazýval Prahu „zlatou“ a od počátku 19. století nese jméno „stověžatá“.

K nejznámějším pražským památkám patří Öffnet einen internen Link im aktuellen FensterPražský hradÖffnet einen internen Link im aktuellen Fensterchrámem sv. Víta, Karlův most, Öffnet einen internen Link im aktuellen FensterStaroměstské náměstíÖffnet einen internen Link im aktuellen FensterTýnským chrámem , Öffnet einen internen Link im aktuellen FensterUngelt a Staroměstská radnice s Orlojem. Ale i pozůstatky opevnění druhého hradu – Vyšehradu s kostelem sv. Petra a Pavla patří k vyhledávaným památkám. Pražské Staré Město se vyznačuje především starými domy, pocházejícími ještě z románské a gotické doby, četnými kostely a romantickými uličkami. Na Malé Straně a na Hradčanech dominují především renesanční a barokní paláce. Jmenujme například Lobkovický palác, ve kterém sídlí  velvyslanectví SRN a který se zapsal do novodobých dějin jako útočiště východoněmeckých uprchlíků v roce 1989. Za zmínku stojí i Strahovský klášter, který se nachází nedaleko.

Oproti tomu není u Nového Města na první pohled poznat, že bylo založeno již v polovině 14. století, nebýt Novoměstské radnice na Karlově náměstí a četných gotických  a barokních kostelů a klášterů. Stejně tak nepřipomíná Václavské náměstí, moderní bulvár s mnoha obchody, svoji středověkou minulost. Pouze kostel Panny Marie Sněžné zde připomíná doby dávno minulé. Také secese je v Praze zastoupena řadou staveb stejně jako kubismus (např. Loosova vila).

Také moderní architektura je zde zastoupena zajímavými stavbami. Jedná se např. o Tančící dům Öffnet einen internen Link im aktuellen FensterFranka Gehryse „Ginger a Fred“ nebo televizní věž. K dalším dominantám patří Petřínská rozhledna. Tato 60 metrů vysoká vyhlídková a vysílací věž byla postavena roku 1891 podle vzoru Eifelovy věže v Paříži. Praze dominuje také řeka Öffnet einen internen Link im aktuellen FensterVltava, která protéká středem města a jejíž břehy spojuje 13 mostů z různých časových epoch. (Zdroj: Öffnet einen externen Link in einem neuen FensterWikipedia)