Hamburg Ambassador in Prag
Hamburger PartnerstädtePartnerská města

Honorary Representative of the Free and Hanseatic City of Hamburg

ÚvodAktuálníHamburk – Evropské zelené město pro rok 2011Dny Hamburku v Praze 2010Pražské ImpreseHamburské impresePartnerská městaPrahaSant PetěrburgTiráž

Hamburk a jeho partnerská města

Cílem politiky Hamburku bylo a je překonání rozdělení Evropy a světa a stavět mosty mezi národy. Jednotlivá partnerství mají svůj vlastní příběh a význam.

Z historického hlediska se jedná o dvě fáze uzavírání partnerských kontaktů. Nejprve to byl konec padesátých let ve znamení usmiřování se se Západem a studená válka s Východem, dále pak druhá polovina 80. let poznamenaná reformními procesy ve východní Evropě.

Přiblížení Západu a Východu

Když Hamburk v roce 1975 uzavřel ústní smlouvu o partnerství s tehdejším Leningradem (Öffnet einen internen Link im aktuellen FensterSant Petěrburg), byl to začátek dalekozraké politiky známé pod pojmem „Labská politika“. Představitelé Hamburku začali na regionální a komunální úrovni navazováním kontaktů mezi Západem a Východem krok za krokem překonávat železnou oponu.

Po dlouhá desetiletí rozvíjel Hamburk spolupráci s tehdejším Leningradem. Diky tomu je dnešní Sant Petěrburg považován západní Evropou za rovnocenného partnera.

Navázání spolupráce s Drážďany v roce 1987 a s Öffnet einen internen Link im aktuellen FensterPrahou v roce 1990 bylo pokračováním rozvoje „Labské politiky“. Po uplynutí takřka pěti desetiletí od 2.sv. války se podařilo obnovit tradiční obchodní zónu Hamburk – Sasko – Čechy.

Usmíření po 2. sv. válce

Jiná situace byla, když Hamburk v roce 1958 uzavřel partnerskou smlouvu s Marseille. V padesátých letech patřilo německo-francouzské usmíření k nejdůležitějším cílům evropské politické scény. Podle názorů představitelů obou zemí bylo vzájemné usmíření podmíněno vzájemným porozuměním obyvatel obou států.

Partnerství mezi městy bylo ideálním prostředkem k tomuto cíli. Tenkrát započaté poznávání vzájemné mentality a kulturně historických tradic dosáhlo očekávaného výsledku. Vztahy mezi obyvateli obou zemí se znormalizovaly. Cíl zakladatelů německo–francouzského přátelství byl splněn. Partnerství Hamburku a Marseille podílející se na tomto procesu splnilo svůj historický úkol.

Společné obchodní zájmy a vývoj

Kromě Marseille, symbolu smíření se Západem, a Sant Petěrburgu, Drážďan a Prahy, symbolů smíření s Východem, udržuje Hamburk partnerské vztahy s dalšími městy. Jedná se o Šanghai v Číně, Osaku v Japonsku, León v Nikaragui a Chicago v USA.

U vztahů se Severní Amerikou a asijskými městy se jedná převážně o hospodářskou spolupráci. Oproti tomu u města León jde o rozvojovou pomoc. Snaha Hamburku se orientuje na podporu a zlepšení životní situace tohoto města v rozvojové zemi.

Všechna tato partnerství představují důležitý pokus o spolupráci na hospodářském a politickém poli. Hamburk chce tímto dokázat svoji zodpovědnost a pokračovat v tradici přístavního města otevřeného světu.

(Zdroj: Öffnet einen externen Link in einem neuen Fensterwww.hamburg.de)