Hamburg Ambassador in Prag
HafenPřístav

Honorary Representative of the Free and Hanseatic City of Hamburg

ÚvodAktuálníHamburk – Evropské zelené město pro rok 2011Dny Hamburku v Praze 2010Pražské ImpreseHamburské impreseAlsteraLabePřístavJungfernstiegRadniceReeperbahnKostel sv. MichalaMěstský parkPartnerská městaTiráž

Přístav

Landungsbrücken
Containerbrücken
Schiffswerft Blohm & Voss

Hamburský přístav, zvaný též „německá brána do světa,“ je největší námořní přístav Německa a měřeno podle objemu přeložených kontejnerů za rok 2007, který byl s 9,89 miliony kontejnerů (TEU) rekordní, druhým největším přístavem v Evropě a osmý největší na celém světě. Pro některé konkrétní druhy zboží, např. koberce, je největším překladištěm na světě.

Největšího obratu je dosahuje hamburský přístav překládáním kontejnerů. Firmy Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) a  Eurogate GmbH & Co. Kvas, se sídlem v Brémách, představují dva hlavní provozovatele kontejnerových terminálů. Areál přístavu zaujímá plochu  7399 ha (užitkových 6480 ha), z čehož 4331 ha (užitkových 3412 ha) je plocha pevniny. K tomu je třeba připočíst dalších 919 ha, které jsou podle plánu města, zčásti již desetiletí, vyhrazeny pro další rozšiřování přístavu.

Vzhledem k úvahám o konstrukci kontejnerových lodí s maximálním ponorem více než 16 metrů zažádal Hamburk stát o úpravu koryta řeky. Město Hamburk požaduje prohloubení o 1,5 metru. Tento projekt se právě nachází v kontrolní fázi. Po změně vlády r. 2001 město Hamburk zrušilo svou účast na společném projektu výstavby nového kontejnerového přístavu JadeWeserPort, kterého se účastnily i Dolní Sasko a Brémy, protože investiční záměr v hamburském přístavu byl nezbytně naléhavý.  

V přímé návaznosti na oblast přístavních skladišť a oblast centra v současnosti vzniká nová městská čtvrť „HafenCity.“ Projekt HafeCity chce na ploše 155 hektarů poskytnout možnost bydlení, práce a zábavy.