Hamburg Ambassador in Prag
ElbeLabe

Honorary Representative of the Free and Hanseatic City of Hamburg

ÚvodAktuálníHamburk – Evropské zelené město pro rok 2011Dny Hamburku v Praze 2010Pražské ImpreseHamburské impreseAlsteraLabePřístavJungfernstiegRadniceReeperbahnKostel sv. MichalaMěstský parkPartnerská městaTiráž

Labe

Containerschiff auf der Elbe
Villen an der Elbchaussee
Zollenspieker
Willkommenhöft

Labe je středoevropská řeka, která pramení v České republice, protéká Německem a vlévá se do Severního moře. Je to jediná řeka, která odvodňuje horami obklopené Čechy do Severního moře. Do její spádové oblasti patří známé řeky jako Vltava, Spréva, Sála a Müritz. Na horním toku protéká Německým středohořím a dále širokým údolím v Severoněmecké nížině.

Hojnost ryb byla předpokladem provozování obchodního rybolovu po celé délce toku až do 20. století. S pokračující industrializací se výskyt ryb silně zmenšil. Zbylé ryby se staly téměř nepoživatelnými a v důsledku toho byla obchodní rybářská činnost zastavena s výjimkou ústí Labe téměř všude. V některých případech se rybářské vesnice podél Labe dochovaly až do přítomnosti, i když už se zde rybolov nevyskytuje. V Drážďanech jsou v jihovýchodní části zachována původní jádra starých vesnic.

Labe bylo celá staletí významnou dopravní tepnou. Podobně jako Rýn umožňovalo Labe pronikání Hanzy až téměř do Německého středohoří. Vedle Hamburku byl důležitým hanzovním městem na Labi i Magdeburk. Labe tedy bylo od 12. stol. součástí kontinentálního obchodního systému, který sahal od Brugg až po Královec. Dělníkům, kteří vlekli lodě proti proudu podél řeky, se říkalo „Bomätscher“ (pomahači).

Tok řeky Labe si zachoval svůj význam jako obchodní cesta i v raném novověku po zániku hanzy. Zejména až do dokončení úplného železničního spojení do střední Evropy nemělo Labe jako dopravní cesta konkurenci. Díky vynálezu parního stroje a parníkům, vyskytujícím se od konce 18. stol. stále častěji, bylo podstatně jednodušší a rychlejší jet i proti proudu. Parní síla byla k pohonu parních lodí hospodářsky využívána téměř 20 let před zavedením parní lokomotivy. Po celá desetiletí se při nákladní dopravě na Labi používala řetězová lodní doprava, která skončila teprve za druhé světové války. Oproti tomu zůstal na Labi až do dnes zachován princip kolesových parníků, což umožňuje i plavbu s malým ponorem.  

Důležitým přepravovaným zbožím byly sukno a látka ze Slezska, které byly zasílány především již jako textilie přes Hamburk do Ameriky, ale také dřevo ze Středohoří, kterého bylo zapotřebí pro stavbu lodí v pobřežních loděnicích. Z Čech a Saska se vyvážela ruda a stříbro; opačným směrem proudilo zboží z kolonií.

S přibývajícím rozšiřováním železničních sítí význam lodní dopravy neustále slábl. Dodnes se jí však používá zejména u zboží jako je uhlí a dřevo a u některých chemických produktů.  

 (Text: Öffnet einen externen Link in einem neuen FensterWikipedia, Foto: Öffnet einen externen Link in einem neuen Fensterhttp://www.mediaserver.hamburg.de/)