Hamburg Ambassador in Prag
St. MichaelisKostel sv. Michala

Honorary Representative of the Free and Hanseatic City of Hamburg

ÚvodAktuálníHamburk – Evropské zelené město pro rok 2011Dny Hamburku v Praze 2010Pražské ImpreseHamburské impreseAlsteraLabePřístavJungfernstiegRadniceReeperbahnKostel sv. MichalaMěstský parkPartnerská městaTiráž

Kostel sv. Michala

Hlavní evangelickým kostel sv. Michala, nazývaný též „Michel,“ je nejznámějším kostelem Hamburku a je rovněž charakteristickým znakem hanzovního města, neboť jej mohli dobře vidět i námořníci na připlouvajících lodích. Je považován za nejvýznamnější barokní kostel Německa a je zasvěcen archandělu Michaeli, jenž je zpodobněn na velké bronzové soše visící nad hlavním portálem, která znázorňuje jeho vítězství nad ďáblem. Kostel se nachází v jižní části Nového města mezi ulicí Ludwiga-Erharda, ulicí Krayenkamp a Anglickou fošnou.

Kostel sv. Michala je barokní stavba s centrální dispozicí a byla postavena z pálených cihel. Obzvláště její západní věž působí opravdu monumentálně. Kostel byl dokončen r. 1762 podle návrhu Ernsta Georga Sonina a Johanna Leonharda Preye.

Charakteristická kostelní věž se se svými 132 metry řadí mezi největší na světě a je druhá největší v Hamburku. Hlavní část věžní šachty nebyla z finančních důvodů vybudována jako kamenná, ale pouze jako dřevěná konstrukce pobitá mědí (dnes nahrazenou je nahrazena ocelovou konstrukcí). 

Věž představuje skutečnou dominantu města a již dříve sloužila jako orientační bod lodím, které do Hamburku připlouvali po Labi. Ve výšce 82 metrů se nachází terasa s rozsáhlým výhledem na město a lze se na ni dostat buď výtahem, nebo pěšky po zdolání 453 schodů.

„Michel“ je nejmladším z hamburských hlavních kostelů, se svými 2500 místy na sezení ale zároveň i největším. Prostor kostela má křížovitý půdorys se šířkou 51 m, délkou 71 m a výškou 27 m. Mramorová kazatelna utváří střed kostelního prostoru. V kryptě se nachází expozice k historii vzniku stavby a k vidění zde jsou i modely kostela.

Dnešní stavba je třetí církevní stavbou na tomto místě.  

První stavba byla postavena v letech 1647 – 1669 Petrem Marquardtem a Christophem Corbinem a jako kostel sloužila Novému městu, které od r. 1625 vznikalo v prostoru mezi novými hradbami a jehož populace se neustále zvětšovala. R. 1687 se druhý Michel stal pátým hlavním kostelem a Nové město farností. Tato stavba byla zničena bleskem 10. března 1750.

Nová stavba byla dokončena již v dnešní podobě podle návrhu Johanna Leonharda Preye a Ernsta Georga Sonina. V r. 1802 provedl ve věži Johann Friedrich Benzenberg slavný pokus volného pádu. 3. července 1906 se věž při stavebních pracích na krovu vznítila a úplně shořela. Taktéž kostelní loď kompletně vyhořela, zůstalo stát jen základní zdivo. Kostel byl znovu rekonstruován v původní podobě, jenom dřevěná konstrukce byla nahrazena ocelovou. Práce trvaly šest let. Kostel sv. Michala byl znovu otevřen 19. října 1912.  

V průběhu druhé světové války bylo okolí kostela silně poničeno, zatímco samotný kostel zpočátku zůstal téměř nedotčen. Teprve až v letech 1944 a 1945 byla nakonec zasáhnuta i hlavní loď. Škody se odstraňovaly až do r. 1952. Dnes je kostel již téměř kompletně zrenovován.

 (Text: Öffnet einen externen Link in einem neuen FensterWikipedia, Foto: Öffnet einen externen Link in einem neuen Fensterhttp://www.mediaserver.hamburg.de/)