Hamburg Ambassador in Prag
Hamburger ImpressionenHamburské imprese

Honorary Representative of the Free and Hanseatic City of Hamburg

ÚvodAktuálníHamburk – Evropské zelené město pro rok 2011Dny Hamburku v Praze 2010Pražské ImpreseHamburské impreseAlsteraLabePřístavJungfernstiegRadniceReeperbahnKostel sv. MichalaMěstský parkPartnerská městaTiráž

Hamburské imprese

Luftbild der Innenstadt
Rathaus
Deichstrasse
Magellanterrassen

Svobodné a hanzovní město Hamburk je městskou spolkovou zemí Spolkové republiky Německo a zároveň druhé největší město Německa, sedmé největší město v Evropské Unii a její největší město, které není hlavním městem členského státu. Hamburk je střediskem evropského metropolitního regionu Hamburk. Těchto regionů se v Německu nachází celkem jedenáct.

Heslo města Hamburk zní: Libertatem quam peperere maiores digne studeat servare posteritas (Ať potomstvo důstojně zachovává  svobodu, kterou získali jejich předchůdci) a naleznete jej jako nápis nad radničním portálem. Latinský název města (např. v městské hymně) zní Hammonia.

Hamburk leží v severním Německu při ústí řek Alstery a Bille do řeky Labe, které se o 110 km severozápadním směrem dále vlévá do Severního moře. Přirozený přílivový přístav se rozkládá přes celou šířku Labe, zejména však na jižním břehu severního Labe naproti městských částí St. Pauli a Altona. Oba břehy jsou spojeny mosty na východě a Starým a Novým labským tunelem. Jižně a severně od řeky se rozkládají neúrodná, výše položená území, která vznikla usazováním písku a štěrku v době ledové. Močály a bažiny, které leží v bezprostřední blízkosti řeky, byly po obou stranách Labe celá staletí zaplavovány přívalovou vodou Severního moře, přičemž docházelo k nanášení písku a bahna. Dnes už má Labe hráze po obou stranách. Staré hráze v okrajových částech města připomínají doby, kdy se při povodni nacházely pod vodou ještě celé čtvrtě.   

Zahrazením řeky Alstery vzniklo v centru města stejnojmenné jezero. To se dále dělí na větší Vnější Alsteru a menší, historickým jádrem města obklopenou, Vnitřní Alsteru. Přítoky Alstery stejně jako Alstera sama jsou na území města částečně kanalizovány a jsou z větší části lemovány rozsáhlými veřejnými parky. Četné městské kanály a říčky překlenuje více než 25 000 mostů. Tím se Hamburk stává městem s nejvyšším počtem mostů v Evropě a má více mostů než Benátky (400), Amsterodam (1200) a Londýn dohromady.

Současné hranice města Hamburk byly vymezeny zákonem o Velkém Hamburku, který vstoupil v platnost 1. dubna 1937. Hamburk je po Berlínu druhým největším městem Německa co do počtu obyvatel, tak podle rozlohy.

Na severu hraničí se Šlesvicko-Holštýnskem a na jihu s Dolním Saskem.

K Hamburku patří severomořské ostrovy  Neuwerk, Scharhörn a Niegehörn a Národní park Hamburgisches Wattenmeer, který administrativně spadá pod hamburský okres Střed.

Text: Öffnet einen externen Link in einem neuen FensterWikipedia, Foto: Öffnet einen externen Link in einem neuen Fensterhttp://www.mediaserver.hamburg.de/