Hamburg Ambassador in Prag
Zug der IdeenVlak nápadů

Honorary Representative of the Free and Hanseatic City of Hamburg

ÚvodAktuálníHamburk – Evropské zelené město pro rok 2011Vlak nápadůMěsto je šance – Hamburk je příklademDny Hamburku v Praze 2010Pražské ImpreseHamburské impresePartnerská městaTiráž

Vlak nápadů

Hamburský projekt na ochranu životního prostředí se vydává na cestu po Evropě

Pokud bude Hamburk zvolen Evropským zeleným městem pro rok 2011, bude v popředí zájmu stát dialog s veřejností, experty a zástupci hospodářství na téma ochrany životního prostředí a rozvoje města. Za účelem výměny zkušeností s jinými evropskými městy a prezentaci ekologických témat občanům jiných států posílá hanzovní město na trať „Vlak nápadů".

Hlavní myšlenka

Díky projektu „Vlak nápadů" se hanzovní město stává ekologickou metropolí na kolech. Moderní interaktivní výstava bude poutavým a informativním způsobem prezentovat možnosti koncepce městského rozvoje v souladu s trendem trvalé udržitelnosti a kvality životního stylu. Za tímto účelem budou požádána i ostatní města, aby představila vlastní projekty ochrany životního prostředí. Projektu se zúčastní celkem 18 evropských měst, mezi nimi i Varšava, Malmö, Kodaň, Brusel, Vídeň, Barcelona a Marseille. Výstava „Vlak nápadů" byla jedním z rozhodujících prvků pro udělení titulu Evropské zelené město pro rok 2011 právě Hamburku. Uchazeči totiž museli prokázat, že budou schopni prezentovat projekt Evropské zelené město spolu s jeho poselstvím jak na regionální, tak i mezinárodní úrovni.

Výstava

Koncept byl vypracován společností GFK mbH z pověření hamburského Úřadu pro rozvoj města a ochranu životního prostředí. Výstava „Vlak nápadů" zpracovává témata „Městský rozvoj a bydlení", „Mobilita", „Energie a ochrana životního prostředí", „Příroda a městská zeleň", „Ochrana přírodních zdrojů a hospodářství" a „Konzum" způsobem, který je pro různorodé mezinárodní publikum srozumitelný a zajímavý. Témata jsou zprostředkována z různých úhlů pohledu, od osobní perspektivy přes lokální a regionální až po mezinárodní perspektivu.

Kontejner 1. Hamburk představí různé vlastní projekty na ochranu městského životního prostředí a zároveň i pozoruhodné projekty partnerů z oblasti hospodářství, vědy a ekologie. Exponáty umožní lépe poznat zelenou stránku hanzovního města, a to i díky virtuální projížďce na městském kole.

Kontejner 2. „Já – město pro lidi": pod tímto heslem se návštěvníci mohou interaktivním způsobem dozvědět, jak se sami mohou aktivně podílet na ochraně životního prostředí. Dále mohou formulovat své vize budoucí podoby města, které budou zviditelněny světelným písmem.

Kontejner 3. „Můj svět": V centru pozornosti stojí rozrůstající se město. Návštěvníci se dozví fakta o městském rozvoji, například o počtu obyvatel nebo zastavění volných ploch. Každý návštěvník si na digitálním přístroji může vyzkoušet naplánovat své vlastní město.

Kontejner 4. V této části bude znázorněn význam městské zeleně pro obyvatele měst. Informativní a interaktivní prvky poskytnou přehled o tom, jaké druhy rostlin a živočichů se vyskytují ve městech.

Kontejner 5. „Svět všech": Při pohledu na vlastní talíř se návštěvníci dozví, jak velké množství přírodních zdrojů je zapotřebí na výrobu potravin. Prezentovány budou inovativní koncepty mobility či recyklace odpadů stejně jako téma „Budoucnost energetického zásobování našich měst".

Kontejner 6. V popředí stojí zřejmě nejdůležitější téma ochrany životního prostředí: změna klimatu. Výstava objasní příčiny jejího vzniku a poukáže na ty, kteří jsou následky klimatických změn zasaženi již dnes. Současně budou načrtnuty perspektivy, jak lze tomuto jevu zabránit, ale také způsoby, jak se města musí přizpůsobovat změnám, které již nelze zastavit.

Kontejner 7. Místo setkání

Výstava „Vlak nápadů" bude zahájena 15. dubna 2011 v Hamburku. Odsud se vydá na svou cestu po Evropě do celkového počtu 18 evropských měst. Poslední zastávkou výstavy bude opět Hamburk.