Hamburg Ambassador in Prag
Die Stadt ist die Chance - Hamburg ist das ModellMěsto je šance – Hamburk je příkladem

Honorary Representative of the Free and Hanseatic City of Hamburg

ÚvodAktuálníHamburk – Evropské zelené město pro rok 2011Vlak nápadůMěsto je šance – Hamburk je příklademDny Hamburku v Praze 2010Pražské ImpreseHamburské impresePartnerská městaTiráž

Město je šance – Hamburk je příkladem

Jako Evropské zelené město pro rok 2011 si Hamburk klade za cíl poukázat na možné způsoby, jak sloučit městský růst s ochranou životního prostředí. Ekologická města poskytují svým obyvatelům zvýšenou kvalitu života a skýtají celou řadu výhod.

Titul „Evropské zelené měst" (anglicky European Green Capital") je nové ocenění, které bylo Evropskou komisí poprvé uděleno v roce 2010 Stockholmu. Hamburk se při udělování tohoto titulu pro rok 2011 dokázal prosadit v konkurenci 34 evropských měst nejen díky stávající úrovni ochrany životního prostředí, ale i vzhledem k budoucím ambiciózním cílům pro její navyšování. Vítězné hanzovní město si klade za cíl poukázat na skutečnost, že ochrana životního prostředí v průmyslové a přístavní metropoli představuje výzvu, které se vyplatí postavit se čelem. Neboť inteligentní a kreativní ochrana životního prostředí může jít ruku v ruce s hospodářským rozvojem.

Evropské zelené město pro rok 2011 - Hamburk

V metropolitním regionu Hamburk žijí 4,3 miliony obyvatel, z nichž 1,8 milionu žije na území samotného města. Své sídlo zde má více než 500 průmyslových podniků a nachází se zde v současnosti třetí největší přístav Evropy fungující jako důležité hospodářské centrum. Tato prostorová blízkost mezi životem a prací, průmyslovou výrobou a odpočinkem, dopravní infrastrukturou a místem pro bydlení je zároveň velkou výzvou. Právě proto si Hamburk stanovil vysoké cíle: do roku 2020 chce hamburský magistrát snížit emise CO2 o 50%, do roku 2050 dokonce o nejméně 80%. Klíčovou roli přitom hraje veřejná městská doprava. Již dnes naprostá většina obyvatel Hamburku nebydlí ve větší vzdálenosti od zastávky veřejné dopravy než 300 metrů, což je jedno z nejlepších čísel v rámci celé Evropy. Ochrana životního prostředí je stejně tak zohledňována při výstavbě města a využívání volných ploch. Hanzovní město usiluje o městský rozvoj směrem dovnitř. Díky přeměně bývalých nevyužívaných městských ploch a nové výstavbě tak vznikají nové atraktivní čtvrti.

Dialog mezi městy - Hamburk vyráží na koleje

Jednou z ekologických forem žití je život ve městě. Zde jsou cesty krátké a pro mnoho lidí se tak nabízejí efektivní a ekologická řešení v oblasti mobility, úspory energí a recyklace odpadů. S plným vědomím toho, že mnoha cílů již bylo dosaženo, nicméně že mnoha cílů teprve dosaženo být musí, se Hamburk zamýšlí nechat inspirovat jinými městy a podpořit výměnu zkušeností mezi evropskými městy. Za tímto účelem hanzovní město ve svém vítězném roce posílá na trať „Vlak nápadů". Putující výstava přiváží budoucí vize ekologicky šetrného města s vysokou životní úrovní do 18 evropských metropolí. V rámci tohoto projektu budou moderním a interaktivním způsobem prezentovány nejinovativnější projekty ke zlepšení ochrany životního prostředí, kterými se mohou evropská města spolu s Hamburkem pochlubit.

Více informací o Evropském zeleném městě 2011 a celé řadě zajímavých a inovativních projektů naleznete na internetu na těchto odkazech:
Öffnet einen externen Link in einem neuen Fensterwww.umwelthauptstadt.hamburg.de
Öffnet einen externen Link in einem neuen Fensterwww.facebook.com/Hauptstadt.Hamburg.