Hamburg Ambassador in Prag
Hamburg European Green Capital 2011Hamburk – Evropské zelené město pro rok 2011

Honorary Representative of the Free and Hanseatic City of Hamburg

ÚvodAktuálníHamburk – Evropské zelené město pro rok 2011Vlak nápadůMěsto je šance – Hamburk je příklademDny Hamburku v Praze 2010Pražské ImpreseHamburské impresePartnerská městaTiráž

Hamburk – Evropské zelené město pro rok 2011

Hamburk byl zvolen „Evropskou ekologickou metropolí“ pro rok 2011. Tento název je udělován Evropskou komisí městům, která stabilně dosahují vysokých standardů v oblasti ochrany životního prostředí a dále se podílí na rozvoji ekologických konceptů. Vznik soutěže byl iniciován ze strany EU s přihlédnutím ke skutečnosti, že ochrana životního prostředí ve městech nabývá stále většího významu. V současnosti ve městech žijí 4 z 5 Evropanů. V tomto prostředí je zároveň vyprodukováno 80% světových emisí CO2. Ocenění vítězové soutěže by pak měly fungovat jako motivace pro ostatní evropská města, aby se snažila zajistit vyšší míru ochrany životního prostředí.

Hamburku se v soutěži podařilo prosadit v konkurenci 34 ostatních měst, mezi kterými byly například Oslo, Amsterdam a Kodaň. Vítěze volila nezávislá porota, která kandidáty posuzovala podle deseti kritérií. Hanzovní město dosáhlo dobrých výsledků napříč všemi kategoriemi, v oblasti ochrany klimatu, čištění odpadních vod a systému enviromentálního managementu pak získalo nejvyšší počet bodů. Dalším rozhodovacím kritériem pro udělení ocenění byl potenciál kandidátské města prezentovat tento ekologický projekt jak na regionální tak mezinárodní úrovni.

Jako Evropské zelené město 2011 má Hamburk mnoho plánů - na jedné straně město počítá s pokračováním projektů, které se podstatnou měrou zasloužily o získání ocenění, jako např. klastr Obnovitelné zdroje nebo zastřešení dálnice A7, na straně druhé mají být ve spolupráci s regionálními, nadregionálními a mezinárodními experty vypracovány nové trvale udržitelné koncepty pro budoucnost. Především chce ale město Hamburk své obyvatelky a obyvatele nadchnout pro zlepšování ochrany životního prostředí a motivovat je k uvědomělému jednání. Za tímto účelem se v roce 2011 uskuteční několik Öffnet einen externen Link in einem neuen Fensterakcí. Hamburk se o podporu ekologického dialogu snaží i mimo území vlastního města, například prostřednictvím projektu Öffnet einen externen Link in einem neuen Fenster„Vlak nápadů“ („Zug der Ideen“). Tato interaktivní výstava bude Hamburk jakožto ekologické město prezentovat v 18 evropských městech.

Další informace k Evropskému zelenému městu 2011 naleznete na
Öffnet einen externen Link in einem neuen Fensterwww.umwelthauptstadt.hamburg.de
Öffnet einen externen Link in einem neuen Fensterwww.facebook.com/Hauptstadt.Hamburg.